0

RCJ Rescue Maze robot s gusjenicama

Robot je vrlo kompaktan i omogućava vrlo dobre rezultate u RCJ Rescue Maze kategoriji, osim u 2 segmenta: nije za prepreke od 2 cm i ne prepoznaje slova. Želite li riješiti i ove 2 stvari, morat ćete dopuniti dizajn. Gotovo sve što je ovdje može ostati u dopunjenom rješenu. Razumno je početi s ovakvim robotom i dopuniti ga.

Sastavni dijelovi:Koristite SketchUp model: RescueMaze.zip, upute za sastavljanje i program: MRMS_RescueMaze.zip. Sve datoteke programa kopirajte u isti direktorij. Morate imati instaliranu Teensy I2C biblioteku (i2c_t3), ili malo promijeniti program za neku drugu. Preporučujemo Teensy. Program omogućava testiranje i korištenje svih senzora i motora. Logiku programa trebate napraviti sami.