0

RCJ Soccer robot, napredna varijanta

Koraci:
  1. štampajte dijelove koristeći ovaj SketchUp model: MRMSSoccer2.zip,
  2. sastavite robota koristeći uputa ze sastavljanje,
  3. spojite kablove koristeći plan spajanja,
  4. programirajte robota.
    1. Osnove.