0

"Razvojna ispitivanja komponenata MRMS sistema za sastavljanje mobilnih robota"

Projekt je financiran iz natječaja „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“, operativnog programa "Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.", Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sažetak projekta

Predmet projekta su razvojna ispitivanja komponenti MRMS robotičkog sistema za sastavljanje mobilnih robota, kako bi se potvrdile željene elektromagnetske karakteristike i kompatibilnost s EU regulativom, razinu preciznosti te sigurnosne aspekte i ukazati na moguće nedostatke kada je u pitanju elektromagnetska kompatibilnost. Usporedo s ispitivanjem predložit će se tehnička rješenja da se otklone eventualno pronađeni nedostaci. Predlagatelj želi uvažiti prijedloge te napraviti sugerirana poboljšanja koja bi mu  znanstveno-istraživačka organizacija mogla predložiti. Temeljem rezultata ispitivanja i preporuka provesti će se postupak prilagodbe i poboljšanja komponentata MRMS robotičkog sistema.

Svrha projekta

Predlagatelj namjerava staviti proizvode na tržište, a u tu svrhu ih je potrebno ispitati i atestirati. Obzirom da Predlagatelj ne raspolaže s dovoljno znanja niti odgovarajućom opremom da ispita dizajn svih pločica na način da su proizvodi sigurni za upotrebu i zadovoljavaju norme, nužno je za ispitivanje proizvoda koristiti usluge vanjskog partnera, znanstveno - istraživačke organizacije koja će ispitati proizvode i eventualno dati upute o tome što je potrebno korigirati kako bi proizvodi imali potrebna svojstva, u skladu s propisanim normama. Bez pravilno projektiranih proizvoda, neće biti moguće ishoditi CE i FCC certifikate koji su Prodavatelju potrebni kako bi svoje proizvode stavili na tržište. Nadalje, za vrijeme projekta doći će do prijenosa znanja o tehnikama i praksama projektiranja elektroničkih sklopova kako bi se unaprijedila pouzdanost, sigurnost i postigla bolja elektromagnetska kompatibilnost.

Rezultat projekta

Po završetku provedbe proizvodi će zadovoljavati EU regulativu i moći će se pristupiti atestiranju, koje je nužno za CE oznaku.

Vrijednost

Ukupna vrijednost projekta je 107.140 kn. Sufinanciran je u iznosu od 74.998 kn.

Razdoblje provedbe

Razdoblje provedbe je od 22.7.2020. do 20.10.20.

Kontakt

Kontakt osoba je Zoran Pribičević, priba@microline.hr.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Microline d.o.o.