0

ML-R 4 comparators (mrm-comp)

Ukratko

4 analogna ulaza, promjenjivi prag, digitalni izlazi. Primjena npr. kad mikrokontroler nema dovoljno analognih ulaza pa treba signale pretvoriti u digitalne.

Cijena: 6,37 €, PDV uklj Kupi

Osobine

Ulazni napon. 2 V do 36 V. Naponi ulaza mogu ići od 0 V do napona napajanja - 1.5V. Viši napon neće oštetiti komparator, ali neće dati točan rezultat. Nizak napon pomaka, tipično 2 mV.
Struja. Mala struja napajanja, neovisno o ulaznom naponu, tipično 0.5 mA. Niska struja ulaza za podešavanje graničnog napona: tipično 25 nA.
Izlazi. Izlazi kompatibilni s TTL, MOS i CMOS.
Status LED. Ne.
Stardardizirani format. Da. Više detalja ovdje.

Potrebni elementi

×