0

ML-R Arduino Nano Adapter Switch (mrm-nano-sw)

Ukratko

Pločica za Arduino Nano s dodatnim konektorima za I2C sabirnicu, +5 V i 0 V (GND). Napajanje putem USB kabla ili baterije. Elektronički prekidač napajanja.Cijena: 5,49 €, PDV uklj Kupi

Osobine

Mikrokontroler Podnožje za Arduino Nano.
Napajanje Istosmjerni ulazni napon 7-12 V, prema zahtjevima Arduino Nano pločice.
Pinovi Svi pinovi Arduino Nano pločice dostupni na dodatnim pinovima pored pločice. 6 dodatnih SCL 5 V i 6 SDA 5 V pinova. 8 dodatnih 0 V (GND) pinova. 8 dodatnih 5 V pinova. Djelomično dostupni (ispod Arduino Nano pločice): 3 grupe od 4 pina proizvoljne namjene. 1 grupa 4 pina 5 V ili proizvoljne namjene. 1 grupa 4 pina 0 V (GND) ili proizvoljne namjene. 1 grupa 4 pina ulaznog naponda ili proizvoljne namjene. Prije nego što se poveselite broju pinova, morate shvatiti ograničenja. Da bi se žice uključile, treba prvo maknuti Arduino Nano i ne mogu sve grupe biti u upotrebi, nego možda dvije (vrlo nategnuto 3), koje se unaprijed odrede i zaleme se konektori.
Naponska zaštita Ne.
Status LED. Ne.
Prekidači Poluvodički (FET) prekidač napajanja (baterije). Ograničenje ukupne struje na 6.5 A. Vrlo niska struja u hibernaciji.
Stardardizirani format. Da. Više detalja ovdje.
Plug and play. Ne.

Potrebni elementi

×

Spajanje

Arduino pločicu umetnite u podnožje, pazeći na orijentaciju. Uključite kabel za napajanje (npr. ML-R Cable JST - KK2.54 10 cm (mrm-jst-kk2.54-10) u bilo koji od 2 odgovarajuća konektora za napajanje. Drugi kraj kabla uključite npr. u Li-ion bateriju od 2 (7.4 V) ili 3 članka (11.1 V). Možete koristiti i neku drugi bateriju koja odgovara Arduino Nano ulazu napona.

Na pločici su 2 Molex KK 396 (veliki, tamocrveni) konektora. Na ulaz bliže sredini pločice spojite bateriju. Konektor bliže kutu pločice dobiva napon baterije preko prekidača. Prekidač ujedno uključuje napon pločici. Pogledajte sliku lijevo. Za mobilnog robota ćete trebati kontroler motora i morat ćete ga spojiti na izlaz "VIn Switched". Tako je jednim prekidačem moguće isključiti i kontroler motora, što nije uobičajeno u MRMS sistemu. Za slabe motore je rješenje u redu, ali za veće je bolje spajati kontroler direktno na bateriju.

SCL i SDA dodatni pinovi su spojeni na SCL i SDA pinove mikrokontrolera. Mogućnost ugradnje (morate lemiti) 2 pull-up otpornika pull-up, na 5 V. U tom slučaju nije potrebno ugrađivati vanjske pull-up otpornike.

Oprez prilikom spajanja uređaja koji nisu predviđeni za 5 V! Pogledajte mogućnosti i ograničenja.

Standard Dupont 0.1" plugs fit into Molex KK 254 connectors. If You want to make perfectly matching custom cables, You can buy Connector set 0xKK396 + 2xKK254 (mrm-con0-2). The other end can be made according to Your needs.