0

ML-R Arduino Nano Adapter 5 V (mrm-nano5v)

Ukratko

Pločica za Arduino Nano s dodatnim konektorima za I2C sabirnicu, +5 V i 0 V (GND). Napajanje 5 V, npr. iz MRMS Power Supply 3x (mrm-ps3x).Cijena: 2,91 €, PDV uklj Kupi

Osobine

Mikrokontroler Podnožje za Arduino Nano.
Napajanje 5 V.
Pinovi Svi pinovi Arduino Nano pločice dostupni na dodatnim pinovima pored pločice. 6 dodatnih SCL 5 V i 6 SDA 5 V pinova. 8 dodatnih 0 V (GND) pinova. 8 dodatnih 5 V pinova. Djelomično dostupni (ispod Arduino Nano pločice): 3 grupe od 4 pina proizvoljne namjene. 1 grupa 4 pina 5 V ili proizvoljne namjene. 1 grupa 4 pina 0 V (GND) ili proizvoljne namjene. 1 grupa 4 pina ulaznog naponda ili proizvoljne namjene. Prije nego što se poveselite broju pinova, morate shvatiti ograničenja. Da bi se žice uključile, treba prvo maknuti Arduino Nano i ne mogu sve grupe biti u upotrebi, nego možda dvije (vrlo nategnuto 3), koje se unaprijed odrede i zaleme se konektori.
Naponska zaštita Ne.
Status LED. Ne.
Prekidači Ne.
Stardardizirani format. Da. Više detalja ovdje.
Plug and play. Ne.

Potrebni elementi

×

Spajanje

Arduino pločicu umetnite u podnožje, pazeći na orijentaciju. Drugi kraj kabla uključite npr. u MRMS Power Supply 3x (mrm-ps3x). U odnosu na druga 2 MRMS Arduino Nano podnožja, ovaj model je predviđen na spajanje na eksterni switching regulator, a ne direktno na bateriju. Rješenje slijedi logiku ostatka MRMSa, da je bolje koristiti eksterne regulatore, umjesto ugrađenih na pločici. Ta će Vas logika natjerati da kupite još jednu pločicu (regulator), kabel za spoj i dobijete veći sklop. Jest nepogodno, ali dobivate još 2 napona napajanja i jak izvor 5 V. Ako imate vrlo jednostavan sklop, MRMS logiku je bolje ne slijediti.

SCL i SDA dodatni pinovi su spojeni na SCL i SDA pinove mikrokontrolera. Mogućnost ugradnje (morate lemiti) 2 pull-up otpornika pull-up, na 5 V. U tom slučaju nije potrebno ugrađivati vanjske pull-up otpornike.

Oprez prilikom spajanja uređaja koji nisu previđeni za 5 V! Pogledajte mogućnosti i ograničenja.

Standard Dupont 0.1" plugs fit into Molex KK 254 connectors. If You want to make perfectly matching custom cables, You can buy Connector set 0xKK396 + 2xKK254 (mrm-con0-2). The other end can be made according to Your needs.