0

MRMS Power Supply 3x B (mrm-ps3xb)

Ukratko

3 visokoučinkovita pretvarača napona baterije (6.5 - 16 V) u 3.3 V (3 A), 5 V (5 A) i varijabilni napon (0.76 - 7 V, 3 A). Elektronički prekidač. Zaštita od obrnutog ulaznog napona.

Cijena: 23,95 €, PDV uklj Kupi

Osobine

Ulazi. 2 ulazna konektora ulaznog napona Molex KK396 (tamnocrveni).
Izlazi 3 konektora Molex KK254: 5 V (crven), 3.3 V (narančast) i varijabilni napon (žut). 1 izlazni Molex KK396 konektor koji daje ulazni napon, kojim se upravlja prekidačem. 1 Dupont 0.1" koneketor koji uvijek daje ulazni napon.
Ulazni napon Istosmjerni 6 - 16 V.
Vrsta. Switching step-down.
Izlazni napon. 3 izlaza: 5 V, 3.3 V i varijabilni (bira se trimerom) 0.76 - 7 V.
Efikasnost. 3.3 V 91 %, 5 V 91 %, varijabilni napon 89 %.
Kontinuirana izlazna struja. 3.3 V: 3 A, 5 V: 5 A, varijabilni napon: 3 A.
Prekidač. Poluvodički (FET) prekidač. Ograničenje ukupne struje na 6.5 A. Vrlo niska struja u hibernaciji.
Odvojivost izlaza od ulaza. Ne.
Voltmetar. Ne.
Zaštita od obrnutog ulaznog napona. Da.
Status LED. Da.
Stardardizirani format. Da. Više detalja ovdje.
Plug and play. Nije potreban.

Potrebni elementi

×

Spajanje

2 su konektora ulaznog napona, spojena paralelno. Obojani su tamnocrveno na slici. Ukoliko se baterija uključi u jedan, na drugom će biti napon baterije, bez obzira na položaj prekidača. Treći je konektor iste dimenzije (Molex KK 396) i crne je boje. Na njemu je izlaz napona, nakon elektroničkog prekidača. Prekidač je prilično jak i na ovaj izlaz je moguće spojiti kontrolere motora, ali se to ne preporučuje. Prekidač umanjuje kvalitetu isporučene struje. Najbolji je što direktniji i kraći spoj baterije i kontrolera motora.

Uključite kabel za napajanje, npr. ML-R Cable JST - KK3.96 10 cm (mrm-jst-kk3.96-10) ili ML-R Cable XT60-KK3.96 10 cm (mrm-xt60-kk3.96-10), u bilo koji od 2 odgovarajuća konektora za napajanje (spomenuti veliki, tamnocrveni). Drugi kraj kabla uključite npr. u Li-ion bateriju od 2 (7.4 V) ili 3 članka (11.1 V). Možete koristiti i neku drugu bateriju koja odgovara ostatku sistema, prvenstveno motorima.

If You intend to use this board with the rest of the MRMS system and You have XT30, XT60, or JST battery connectors, You will be able to use ready-made MRMS cables.

If You wish to use some other battery, a semi-finished cable, like ML-R Cable KK396 - bare (mrm-kk3.96-no-20) will be appropriate. You can crimp any connector on the bare side.

If You wish to make all the cables by yourself, the best option will be to take Connector set 3xKK396 + 3xKK254 (mrm-con3-3). This set contains all the Molex KK254 and KK396 connectors needed for this power supply.