RCK Ruđera Boškovića - mobilna / uslužna robotika

Upute - Robot za labirint

Dimenzije

Dimenzije robota trebaju biti otprilike 14x17 cm2 tlocrtno.

Model: Robot Maze RPI (mrm-rob-maz-rpi) - upute za sklapanje

Šasija

×
Štampajte šasiju 3D printerom.

Potrebni elementi
Model: Chassis for Maze robot (ChassisMaze), 1 kom.

Motori

×
Uočite pozicije motora.

Potrebni elementi
ML-R BDC Motor 12 V, 16 mm, 1:100 (mrm-bdc16l50-100), 4 kom.

Vijci motora

×
Pričvrstite motore vijcima.

Potrebni elementi
Steel bolt M2 6 mm, 1 pc. (mrm-bolt6m2met1), 8 kom.

Poklopac baterije

×
Uočite poziciju poklopca prostora za bateriju.

Potrebni elementi
Model: Battery compartment's lid 117 mm (mrm-lid-b-w117), 1 kom.

Vijci poklopca baterije

×
Provucite 2 vijka.

Potrebni elementi
Nylon bolt M2 8 mm, 1 pc. (mrm-bolt8m2nyl1), 2 kom.

Matice poklopca baterije

×
Na vijke uvrnite matice.

Potrebni elementi
Nylon nut M2 (mrm-nut-m2nyl1), 2 kom.

Kvačica poklopca baterije

Poklopac učvrstite, u zatvorenom položaju, kvačicom.

Potrebni elementi
Model: Battery lid E (lid-e-buckle), 1 kom.

Spojnice motora i kotača

Na osovine motora pričvrstite vijcima spojnice osovine i kotača.

Potrebni elementi
ML-R wheel hub for 3 mm shaft (mrm-hub3), 4 kom.

Držači elektroničkih pločica

U svaki držač umetnite 2 odstojnika i pričvrstite ih s druge strane maticama.

Potrebni elementi
Nylon nut M2 (mrm-nut-m2nyl1), 22 kom.

Nylon spacer M2 5 mm (mrm-spac5m2nyl1), 22 kom.

Model: MRMS board short join (pcb-join-short), 3 kom.

Model: MRMS PCB join double (mrm3d-pcb-join-db), 4 kom.

Držač Raspberry Pija

Slično kao i u prethodnom koraku, načinite 2 držača Raspberry Pi pločice i uvucite ih u šasiju.

Potrebni elementi
Nylon nut M2 (mrm-nut-m2nyl1), 4 kom.

Nylon spacer M2 5 mm (mrm-spac5m2nyl1), 4 kom.

Model: Raspberry Pi holder (mrm3d-pi-hol), 2 kom.

Vijci elektroničkih pločica

Pričvrstite sve pločice vijcima.

Potrebni elementi
Nylon bolt M2 5 mm, 1 pc. (mrm-bolt5m2nyl1), 22 kom.

Okomite spojnice

Štampajte i ugradite spojnice.

Potrebni elementi
Model: Brick 1x2x3 (brick1x2x3), 4 kom.

L nosači lidara

Gornji nosači lidara

×
Pričvrstite gornje držače lidara. Pazite, ima više vrsta. Na kraju razmat među rupama treba biti 11 mm.

Potrebni elementi
Model: Brick 1x1 L3 (brick1x1l3), 2 kom.

Model: Brick 1x1 L3 parallel (Brick1x1l3parallel), 2 kom.

Model: Brick 1x1 L5L5 (brick1x1l5l5), 2 kom.

Model: Brick 1x1 L5L5 Opp (brick1x1l5l5opp), 2 kom.

Model: Brick 1x1 L7 (brick1x1l7), 2 kom.

Model: Brick 1x1 L7 parallel (brick1x1l7parallel), 2 kom.

Odstojnici lidara

×
Uočite pozicije odstojnika.

Potrebni elementi
Nylon spacer M2 5 mm (mrm-spac5m2nyl1), 16 kom.

Matice lidara

×
Pričvrstite odstojnike maticama.

Potrebni elementi
Nylon nut M2 (mrm-nut-m2nyl1), 16 kom.

Lidari

×
Uočite pozicije lidara.

Potrebni elementi
MRMS LIDAR 2m VL53L0CX, CAN Bus (mrm-lid-c), 8 kom.

Vijci lidara

×
Pričvrstite lidare vijcima.

Potrebni elementi
Nylon bolt M2 5 mm, 1 pc. (mrm-bolt5m2nyl1), 16 kom.

Spojnica senzora površine

×
Uočite poziciju spojnice senzora površine. Zasad ga nemojte umetati. To ćete učiniti nakon što spojite odstojnik.

Potrebni elementi
Model: Brick-A to spacer 2mm join double (brick-spac2shortDo), 1 kom.

Matica senzora površine

×
Umetnite maticu u ležište.

Potrebni elementi
Nylon nut M2 (mrm-nut-m2nyl1), 1 kom.

Odstojnik senzora površine

×
S druge strane uvrnite odstojnik.

Potrebni elementi
Nylon spacer M2 8 mm (mrm-spac8m2nyl1), 1 kom.

Senzor površine

×
Uočite poziciju senzora površine.

Potrebni elementi
ML-R Reflectance Sensor A (mrm-ref-a), 1 kom.

Vijak senzora površine

×
Učvrstite senzor vijkom.

Potrebni elementi
Nylon bolt M2 5 mm, 1 pc. (mrm-bolt5m2nyl1), 1 kom.

Kotači

×
Uočite pozicije kotača.

Potrebni elementi
Model: Wheel 3 mm shaft 70 mm (wheel3-70), 4 kom.

Vijci kotača

×
Pričvrstite svaki kotač pomoću 2 vijka.

Potrebni elementi
Steel bolt M3 6 mm, 1 pc. (mrm-bolt6m3met1), 8 kom.

Spojnica servo motora

×
Uvucite spojnicu u šasiju.

Potrebni elementi
Model: Brick 1x2x2 cross (brick1x2x2cross), 1 kom.

Držač servo motora

×
Na spojnicu uvucite držač servo motora.

Potrebni elementi
Model: Holder for servo mrm-ps-1109hb (mrm-ps-1109hbHoldA), 0 kom.

Servo motor

×
Uočite poziciju servo motora.

Potrebni elementi
Servo, 0.0165 Nm, 9g, analog (mrm-ps-1109hb), 1 kom.

Vijci servo motora

×
Servo motor pričvstite vijcima.

Potrebni elementi
Nylon bolt M2 8 mm, 1 pc. (mrm-bolt8m2nyl1), 2 kom.

Matice servo motora

×
S druge strane vijaka uvrnite matice.

Potrebni elementi
Nylon nut M2 (mrm-nut-m2nyl1), 2 kom.

Spojnica izbacivača

×
Na stražnju stranu šasije uvucite spojnicu izbacivača.

Potrebni elementi
Model: Brick 2x2x0.55 (brick2x2x0.55), 1 kom.

Izbacivač

×
Pričvrstite izbacivač.

Potrebni elementi
Model: 1cm3 cubes dispenser (dispenser), 1 kom.

Spojnica držača kamere

×
Nastavite izgradnju nosača kamere spojnicom. Učvrstite ju pomoću 2 vijka koji su došli sa servo motorom.

Potrebni elementi
Model: Horn coupler for servo mrm-ps-1109hb 3x (mrm-ps-1109hbHoC3x), 1 kom.

Držač kamere

×
Uvucite držač kamere.

Potrebni elementi
Model: RPI Camera High Quality Holder (RPICameraHighQHold), 1 kom.

Odstojnici kamere

×
Uočite pozicije odstojnika.

Potrebni elementi
Nylon spacer M2 5 mm (mrm-spac5m2nyl1), 4 kom.

Matice kamere

×
Pričvrstite odstojnike maticama.

Potrebni elementi
Nylon nut M2 (mrm-nut-m2nyl1), 4 kom.

Kamera

×
Uočite poziciju kamere.

Potrebni elementi
Lens 6 mm for Raspberry Pi 4 camera (mrm-rpi-len), 1 kom.

Vijci kamere

×
Kameru pričvstite vijcima.

Potrebni elementi
Nylon bolt M2 5 mm, 1 pc. (mrm-bolt5m2nyl1), 4 kom.

Primjedbe