RCK Ruđera Boškovića - mobilna / uslužna robotika

Upute - Robot za nogomet

Dimenzije

Promjer robota treba biti oko 20 cm, visina ne preko 20 cm.

Model: Robot Soccer RPI (mrm-rob-soc-rpi) - upute za sklapanje

Šasija

×
Štampajte šasiju 3D printerom.

Potrebni elementi
Model: Chassis for mrm-rob-soc-a (mrm-rob-socc-boa-a), 1 kom.

Motori

×
Uočite pozicije motora.

Potrebni elementi
ML-R BDC Motor 12 V, 24 mm, 1:4.4, 1360 RPM (mrm-bdc24-4), 4 kom.

Vijci motora

×
Spojite motore vijcima.

Potrebni elementi
Steel bolt M3 8 mm, 100 pcs. (mrm-bolt8m3met), 8 kom.

Spojnice osovine i kotača

×
Na osovine motora pričvrstite spojnice motora i kotača.

Potrebni elementi
ML-R wheel hub for 4 mm shaft (mrm-hub4), 4 kom.

Držač baterije

×
Uvucite u žlijebove elemente koji formiraju držač baterije.

Potrebni elementi
Model: Brick 1x1 L5 parallel 15° (Brick1x1l5par_15De), 2 kom.

Model: Plate 1x3x3 (mrm3d-pl1x3x3), 4 kom.

Model: Plate 1x3x3 cross (mrm3d-pl1x3x3cr), 2 kom.

Spojnice senzora linije

×
Uvući ćete spojnice reflektivnih senzora, ali ne još. Samo uočite njihove pozicije. Prvo ćemo, u narednim koracima, spojiti odstojnike i matice.

Potrebni elementi
Model: Brick-A to spacer 2 mm join (brick-spac2), 4 kom.

Model: Brick-A to spacer 2mm join double (brick-spac2shortDo), 4 kom.

Odstojnici senzora linije

×
U spojnice uvucite odstojnike

Potrebni elementi
Nylon spacer M2 12 mm (mrm-spac12m2nyl1), 8 kom.

Matice senzora linije

×
Zavrnite matice u odstojnike.

Potrebni elementi
Nylon nut M2 (mrm-nut-m2nyl1), 8 kom.

Senzori linije

×
Nakon što ste postavili elemente iz prošla 3 koraka, uočite pozicije reflektivnih senzora.

Potrebni elementi
MRMS reflectance sensors 6x, CAN, analog, I2C (mrm-ref-can6), 1 kom.

MRMS reflectance sensors 8x, CAN, analog, I2C (mrm-ref-can8), 3 kom.

Vijci senzora linije

×
Reflektivne senzore pričvrstite vijcima.

Potrebni elementi
Nylon bolt M2 5 mm, 1 pc. (mrm-bolt5m2nyl1), 8 kom.

Nosači elektroničkih pločica

×
Prvo postavite odstojnike u držače, uvrnite matice, pa onda cijeli sklop uvucite u žlijebove.

Potrebni elementi
Nylon nut M2 (mrm-nut-m2nyl1), 20 kom.

Nylon spacer M2 5 mm (mrm-spac5m2nyl1), 20 kom.

Model: MRMS board short join (pcb-join-short), 2 kom.

Model: MRMS PCB join double (mrm3d-pcb-join-db), 4 kom.

Vijci elektroničkih pločica

×
Pločice pričvrstite vijcima.

Potrebni elementi
Nylon bolt M2 5 mm, 1 pc. (mrm-bolt5m2nyl1), 20 kom.

Odstojnici gornjeg nivoa

×
Montirajte odstojnike gornje ploče.

Potrebni elementi
Nylon spacer M2 12 mm (mrm-spac12m2nyl1), 3 kom.

Nylon spacer M2 20 mm (mrm-spac20m2nyl1), 3 kom.

Gornji nivo

×
Ugradite gornji ploču.

Potrebni elementi
Model: Plate Horizontal 50x35 (PlateHorizont50x35), 1 kom.

Vijci gornjeg nivoa

×
Pričvstite gornju ploču vijcima.

Potrebni elementi
Nylon bolt M2 8 mm, 1 pc. (mrm-bolt8m2nyl1), 3 kom.

Držači prednjeg lidara

×
Uvucite u žlijebove držače prednjeg lidara.

Potrebni elementi
Model: Brick 1x1 L5 parallel 15° (Brick1x1l5par_15De), 2 kom.

Držači Raspberry Pija

×
Uočite pozicija držača Raspberry Pija. Ne uvlačite ih u žlijebove. To ćete učiniti kasnije.

Potrebni elementi
Model: Raspberry Pi Holder Short (RaspberryPiHolderS), 2 kom.

Ostojnici Raspberry Pija

×
Uvucite odstojnike.

Potrebni elementi
Nylon spacer M2 20 mm (mrm-spac20m2nyl1), 4 kom.

Matice odstojnika Raspberry Pija

×
Uvrnite matice i uvucite držače u žlijebove.

Potrebni elementi
Nylon nut M2 (mrm-nut-m2nyl1), 4 kom.

Držači bočnih lidara

×

Odstojnici lidara

×
Uvucite odstojnike.

Potrebni elementi
Nylon spacer M2 5 mm (mrm-spac5m2nyl1), 8 kom.

Matice lidara

×
Odstojnike pričvrstite maticama.

Potrebni elementi
Nylon nut M2 (mrm-nut-m2nyl1), 8 kom.

Lidari

×
Uočite pozicije lidara.

Potrebni elementi
MRMS LIDAR 4m VL53L1X, CAN Bus (mrm-lid-can-b2), 4 kom.

Vijci lidara

×
Pričvrstite lidare vijcima.

Potrebni elementi
Nylon bolt M2 5 mm, 1 pc. (mrm-bolt5m2nyl1), 8 kom.

Držači barijere

Odstojnici barijere

×
Uočite pozicije odstojnika.

Potrebni elementi
Nylon spacer M2 5 mm (mrm-spac5m2nyl1), 4 kom.

Matice barijere

×
Pričvrstite odstojnike maticama.

Potrebni elementi
Nylon nut M2 (mrm-nut-m2nyl1), 4 kom.

Barijera

Vijci barijere

×
Pričvrstite barijeru vijcima.

Potrebni elementi
Nylon bolt M2 5 mm, 1 pc. (mrm-bolt5m2nyl1), 4 kom.

Raspberry Pi

×
Uočite poziciju Raspberry Pi pločice.

Potrebni elementi
Model: Raspberry Pi3 (RaspberryPi3), 1 kom.

Vijci Raspberry Pija

×
Pričvrstite Raspberry Pi vijcima.

Potrebni elementi
Nylon bolt M2 5 mm, 1 pc. (mrm-bolt5m2nyl1), 4 kom.

Nosač kamere

×
Pričvrstite nosač kamere.

Potrebni elementi
Model: RPI Camera High Quality Holder (RPICameraHighQHold), 1 kom.

Odstojnici kamere

×
Uočite pozicije odstojnika kamere.

Potrebni elementi
Nylon spacer M2 5 mm (mrm-spac5m2nyl1), 4 kom.

Matice kamere

×
Pričvrstite odstojnike maticama.

Potrebni elementi
Nylon nut M2 (mrm-nut-m2nyl1), 4 kom.

Kamera

×
Uočite poziciju kamere.

Potrebni elementi
Model: RPI Camera High Quality (RPICameraHighQuali), 1 kom.

Vijci kamere

×
Pričvrstite kameru vijcima.

Potrebni elementi
Nylon bolt M2 5 mm, 1 pc. (mrm-bolt5m2nyl1), 4 kom.

Odstojnici zaštite

×
Uočite pozicije odstojnika zaštite.

Potrebni elementi
Aluminum spacer M3 20 mm, 1 pcs. (mrm-spac20m3alu1), 8 kom.

Donji vijci zaštite

×
Pričvrstite odstojnike vijcima.

Potrebni elementi
Nylon bolt M3 12 mm, 1 pc. (mrm-bolt12m3nyl1), 8 kom.

Zaštita

×
Postavite zaštitu na mjesto.

Potrebni elementi
Model: Soccer A top board (mrm-rob-s-abo-top), 1 kom.

Vijci zaštite

×
Pričvrstite zaštitu vijcima.

Potrebni elementi
Nylon bolt M3 5 mm, 1 pc. (mrm-bolt5m3nyl1), 8 kom.

Primjedbe