0

MRMS ESP32: Arduino, BT, WiFi, CAN Bus (mrm-esp32a)

Ukratko

Snažna mikrokontolerska pločica koju je moguće programirati u Arduinu. CAN Bus transceiver ju čini pogodnim centralnim kontrolerom za CAN Bus sistem. Ugrađen WiFi i Bluetooth omogućavaju radio komunikaciju bez dodatnih pločica. Svi pinovi mikrokontrolera su dostupni i spojeni na niz 0.1" Dupont vanjskih pinova. Programiranje putem USBa ili preko bežične komunikacije.

Cijena: 23,24 €, PDV uklj Kupi

Osobine

Mikrokontroler ESP32-WROOM-32, Xtensa® dual-core 32-bit LX6 microprocessors, do 600 MIPSa.
Napajanje 3.3 V i 5 V.
Memorija 448 KB ROM, 520 KB SRAM za podatke i instrukcije, 8 KB SRAM RTC FAST Memory, 8 KB SRAM RTC SLOW Memory, 1 Kbit eFuse, 4 MB flash.
Radni takt 2 x 240 MHz.
Pinovi 33.
GPIO 34, ali uz ograničenja. Pogledajte ovu stranicu.
Analogno-digitalni konverter 12-bitni SAR ADC s do 18 kanala.
Digitano-analogni konverter 2 × 8-bitni DAC.
Tajmeri 2 grupe tajmera, uključujući 2 x 64-bit tajmere i po jedan glavni watchdog u svakoj grupi. RTC tajmer.
Watchdog Da.
I2C 2.
I2S 2.
USART/UART 3.
SPI 4.
CAN Bus CAN Bus 2.0.
PWM 16 kanala.
Programiranje USB.
Radio WiFi 802.11 b/g/n (802.11n do 150 Mbps), Bluetooth Classic i Bluetooth LE v4.2, klase 1, 2 i 3.
Naponska zaštita Zaštita od obrnutog napona na 3.3 i 5 V.
Status LED. 3.
Prekidači 3.
Stardardizirani format. Da. Više detalja ovdje.

Potrebni elementi

×

Spajanje

Konektori, prekidači i LEDovi

Pinovi i konektori su označeni na slici. Glavne su grupe:

  • Konektori ulaznog napona: 3.3 V (2 Molex KK254 i 2+2 Dupont 0.1") i 5 V (2 Molex KK254).
  • CAN Bus grupa. 2 4-pin JST CAN Bus konektora dolje i 4-pin Dupont 0.1" konektor iznad njih. Lijevi dio Dupont konektora čine 2 pina za koje je uobičajeno da su kratko spojeni priloženim kratkospojnikom. Služi za terminaciju CAN Bus-a, putem otpornika od 120 Ω, koji mora biti prisutan na svakom kraju sabirnice.
  • USB konektor.
  • 3 tipkala su označena zelenim oznakama. Tipkalo "RST" resetira pločicu. "BOOT" uzemljuje GPIO 0 kad je pritisnuto. Može se koristiti za izbor načina podizanja mikrokontrolera ili kao korisnička funkcija. "USR" nema funnkciju. Predviđen je za buduće osobine.
  • Ostali konektori, Dupont 0.1" spajaju direktno sve izlaze ESP32 mikrokontrolera (tamnoplavi i svijetloplavi). Grupa 3 žuta + 3 bijela su I2C.
  • Zeleni LED označava da je na pločicu došao odgovarajući napon od 3.3 V. Narančasti LED je spojen na GPIO 2, crveni na GPIO 15. Potonja 2 mogu biti isključeni odlemljivanjem otpornika od 0 Ω.

Osnovni spoj

Slika prikazuje osnovnu konfiguraciju: Kao za sve MRMS pločice, konektori ulaznog napona i CAN Bus konektori uvijek dolaze u parovima. Povezani su direktno i nema razlike među njima. Svrha parova je omogućiti ulančano povezivanje pločica putem kablova za napajanje i CAN Bus. Znači, uvijek jedan kabel određene vrste ulazi u pločicu i drugi izlazi.

Uključivanje ulaznog napona na kontroler neće polučiti spektakularne rezultate, ali bi ipak morao zasvijetliti LED ulaznog napona. Ako se ne bi upalio, treba provjeriti je li ulazni napon ispravan: 3.3 V i da nije obrnut. Provjerite voltmetrom.

Pločica neće raditi kad je uključen samo USB kabel, bez dodatnog 3.3 V napona. Ovo je ponašanje drugačije nego što je uobičajeno za mikrokontrolerske pločice. Razlog je što je namijenjena za mobilne robote, gdje je efikasan 3.3 preklopni regulator obavezan pa tako ova pločica koristi njegov napon. Druge pločice koriste jednostavan, linearni regulator za napajanje. Međutim, kad se robot kreće, USB kabel ne može biti uključen. Osim toga, linearni regulator rasipa previše energije pa ga ova pločica ne koristi.

Instalacija softvera

Posjetite ovu stranicu.

Samogradnja kablova

Standardne 0.1" Dupont konektore je moguće koristiti s Molex 254 konektorima na ovoj pločici. Ako želite napraviti točno odgovarajuće kablove, s Molex KK254 konektorima, kupite Connector set 0xKK396 + 4xKK254 (mrm-con0-4). Drugi kraj dovršite prema potrebama uređaja s te strane. Ako želite spojiti vaše pločice na CAN Bus, umjesto da koristite MRMS pločice, trebat ćete koristiti Adapter cable CAN Bus - 4 x Dupont (mrm-can-dup20). Na taj način ćete moći spojiti mrm-esp32 na obični Dupont 0.1" konektor.

Softver

Želite li koristiti CAN Bus s Arduinom, posjetite ovu stranicu s instalacijskom procedurom za mrm-esp32. Više o CAN Bus postavkama pročitajte ovdje.